kropla


kropla
1. Kropla w morzu (potrzeb) «niewystarczająca, za mała ilość czegoś»: W powiatowym urzędzie pracy w styczniu było zaledwie 19 ofert pracy, w lutym – 23, a w marcu 38. To kropla w morzu potrzeb, bo bezrobotnych jest tu aż 3700. GWr 18/04/2000.
2. Podobni (podobne) (do siebie) jak dwie krople wody «bardzo podobni (podobne) do siebie»: Byli to dwaj chłopcy podobni do siebie jak dwie krople wody, jednakowo ubrani, o jednakowym temperamencie, głosie, sposobie mówienia... J. Brzechwa, Owoc.
Bez kropli krwi zob. krew 1.
Do ostatniej kropli krwi zob. krew 8.
Kropla dziegciu w beczce miodu zob. dziegieć.
(Ostatnia) kropla goryczy zob. gorycz 2.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • kropla — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm. D. kroplali || kroplapel {{/stl 8}}{{stl 7}} mała ilość płynu (najczęściej wody) w postaci kulki charakterystycznie wydłużającej się przy spadaniu lub spływaniu po jakiejś powierzchni : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kropla — ż I, DCMs. kroplapli; lm D. kroplapli a. kroplapel 1. «mała ilość płynu, utrzymująca się w postaci kulistej (charakterystycznie wydłużającej się przy spadaniu); odrobina płynu» Krople deszczu, krwi, potu, rosy. Żywica ścieka kroplami. ◊ Kropla w… …   Słownik języka polskiego

  • kropla — (Zaledwie) Niewielka ilość; odrobina Eng. Just a little bit; not enough …   Słownik Polskiego slangu

  • kropla w morzu — {{/stl 13}}{{stl 7}} bardzo mała, niewiele znacząca, zupełnie niewystarczająca ilość czegoś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nadchodząca pomoc humanitarna jest kroplą w morzu. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kropla w morzu — (Zaledwie) Niewielka ilość; odrobina Eng. Just a little bit; not enough …   Słownik Polskiego slangu

  • morze — Kropla w morzu (potrzeb) zob. kropla 1. Wybierać się jak sójka za morze zob. sójka. Wylać morze atramentu zob. wylać 2 …   Słownik frazeologiczny

  • Розетка (разъем) — розетка типа F Розетка гнездовая часть разъёма («мама»), чаще всего предназначенная для стационарной установки. Ответная часть разъёма (штыревая, «папа») называется штепсельная вилка. Содержание 1 Розетки для силовой сети …   Википедия

  • Розетка (штепсельная коробка) — розетка типа F Розетка гнездовая часть разъёма («мама»), чаще всего предназначенная для стационарной установки. Ответная часть разъёма (штыревая, «папа») называется штепсельная вилка. Содержание 1 Розетки для силовой сети …   Википедия

  • Электрическая розетка — розетка типа F Розетка гнездовая часть разъёма («мама»), чаще всего предназначенная для стационарной установки. Ответная часть разъёма (штыревая, «папа») называется штепсельная вилка. Содержание 1 Розетки для силовой сети …   Википедия

  • kroplowy — przym. od kropla Wlew kroplowy. ∆ chem. Analiza kroplowa «metoda chemicznej analizy jakościowej polegająca na przeprowadzeniu barwnej reakcji chemicznej między kroplą badanego roztworu i kroplą odczynnika» …   Słownik języka polskiego